Audiovisuals

ENDOLLA'T AL CLIMA AMB ACICOM

ACICOM i el compromís climàtic

ACICOM-Ciutadania i Comunicació és una associació de ciutadania i comunicació. Per tant, les nostres dos cares intenten relacionar el món associatiu amb el món de la comunicació. Les dos línies de treball acaben per convergir amb la responsabilitat social. Les associacions passen per un moment de desconcert, i el món de la comunicació ha cobrat una importància que no havia tingut mai. Les associacions necessiten aprofitar i contactar amb les empreses i la seua orientació de responsabilitat social per poder finançar-se amb certa independència institucional i diversificar les fonts de finançament.

D’altra banda, cal també repensar el tracte que fem a la natura i triar, sense cap dubte, cal triar per energies renovables que facen possible una convivència més sostenible en el món que vivim, ja que l'ús excessiu d'algunes matèries primeres està portant al seu ràpid esgotament sense temps per a regenerar-se.


L'estalvi d'energia és una mesura que contribueix a la protecció del medi ambient, i també a millorar l’economia domèstica. La gestió responsable de l'energia elèctrica a casa està en les mans dels consumidors, però cal prendre’n consciència real i canviar hàbits.


Però què sabem del consum fantasma o malbaratament energètic? Quines actuacions locals tenen previstes els governs autonòmics i municipals, i institucions com els centres universitaris, en matèria d’estalvi energètic? Quines accions podem fer des de la ciutadania, i a quines fonts d’informació i assistència podem recórrer?


Davant la necessitat de canviar els nostres hàbits de consum per uns més respectuosos amb l'entorn, ja fa temps que el concepte de consum responsable ha pres especial rellevància en les nostres societats. El mateix succeeix amb el consum responsable d'energia, un element essencial per a contribuir a la sostenibilitat del planeta.La Comunitat Valenciana és lider en coooperative elèctriques

A casa nostra, les cooperatives de renovables es presenten com via en la transformació del model de consum energètic, seguint l’estela dels models aplicats a diversos països europeus, amb l’objectiu de fer del consum elèctric un consum responsable.

Quin és el grau d’implantació d’aquest model de cooperatives i associacions en el territori valencià? Quins avantatges aporten als usuaris? Quins reptes econòmics, legislatius i socials , tenen en la seua expansió en les grans urbs? Com poden materialitzar una solució alternativa cap al consum verd?


A la vegada, la Comunitat Valenciana destaca per ser la comunitat autònoma amb més cooperatives de producció elèctrica, aglutina el 85%del cooperativisme elèctric espanyol.En total comptem amb 16 cooperatives elèctriques.


¿Com la ciutadania pot fer un consum responsable d'energia?

Es defineix com a consum responsable el fet de canviar els hàbits de consum de les persones per a ajustar-los a les seues necessitats reals i adaptar-los perquè afavorisquen a la conservació del medi ambient, la igualtat social i el benestar dels ciutadans.

Per tant, el consum responsable fa referència a consumir béns i serveis tenint en compte els aspectes socials i laborals de la seua producció i les conseqüències mediambientals que aquests poden tindre. Així, s'entén per consum responsable aquell que és conscient i crític, de manera que el consumidor pren les decisions en funció de criteris socials i mediambientals.

A més, no sols estem parlant de comprar un producte o gaudir d'un servei de manera ètica, sinó que el consum responsable també pot aplicar-se en la llar i les empreses mitjançant un ús eficient dels recursos dels quals es disposa.