Endolla't pel clima


Què és Endolla't pel clima?

Endolla't pel clima és una iniciativa ciutadana d'Acicom que pretén donar visibilitat al comportament ètic i responsable de les diverses iniciatives valencianes relacionades amb la generació d'electricitat. Som un país molt nutritiu i emergent en cooperatives elèctriques; una realitat poc coneguda i que pot ajudar a trencar amb la situació actual d'oligopoli energètic mitjançant una actitud ciutadana més responsable i conscient. Per això necessitem ciutadania formada i informada i aquesta és la finalitat de Endolla't pel clima.

Què pots trobar en Endolla't pel clima?